Novinky

Rodinný tábor „Sme jedná rodina – milujme sa“

07.07.2019 12:06
Bolo dojímavé počuť svedectvo účastníkov tábora Sme jedna rodina, milujme sa, ktorý organizovala Komisia pre misie v Mukačevskej eparchii v metodickom centre Kostryno v dňoch 30.6. – 6.7.2019. Účastníkmi tábora bolo 121 detí z Caritas Zaporožie a Kaminske (Dnepropeterská oblasť), ktorí pred táborom už tradičné navštívili Ľvov.  Príležitosť využili aj deti z okolitých dedín. Ako obyčajne, tábor viedli animátori zo Prešovskej archieparchie, bohoslovci z Užhorodského seminára a s prácou s deťmi pomáhali aj vedúci, ktorí deti do tábora sprevádzali. Dve animátorky a dvaja bohoslovci z užhorodského seminára robili denný tábor vo Veľkých Lazoch užhorodského dekanátu v spodnej časti chrámu, ktorého sa zúčastnilo 35 detí v prítomnosti duchovného správcu o. Michala Michalinca. Duchovným otcom tábora v Kostrynom bol o....

Po stopách našej histórie.

08.08.2018 21:51
        Vďační Bohu za 200 rokov našej Archieparchie sa v sobotu 14. 07. 2018 animátori Ekologického  tábora Zázrak stvorenia na Ukrajine vydali na cestu: „Po stopách našej histórie“.  S návštevou historický významných miest začali v Užhorode. Ako prvé sme navštívili biskupskú rezidenciu, ktorá je od roku 1780 sídlom Mukačevskej eparchie. Bývalý jezuitský kláštor spolu s chrámom darovala Mária Terézia  pre gréckokatolíkov.  V Katedrálnom chráme sme sa pomodlili pri ostatkoch bl. Teodora Romžu.  Potom naše kroky smerovali na Užhorodský zámok, kde bola podpísaná Užhorodská únia. Ako posledný sme navštívili Skanzen rusinskej kultúry. V Užhorode nám bratia františkáni poskytli nocľah.          V nedeľu po Svätej liturgii sme prenajatým autobusom...

Ekologický tábor: Zázrak stvorenia. ,, Ja, Ty, My zveľaďujeme svet.''

08.08.2018 21:30
Komisia pre misie Prešovskej archieparchie  už po tretí krát organizovala, tento  Ekologický tábor „Zázrak stvorenia“  na Ukrajine od 06. 07. do 14. 07. 2018 pod vedením predsedníčky sr. Štefánie Blichovej. Pre deti z Lysičanska a Záporožia sa tábor začal návštevou Ľvova. Od 08. do 14. 07 2018 pokračoval v Metodickom centre Kostrino spolu s deťmi  z Mukačevskej eparchie.  Z celkového  počtu 107 účastníkov  bolo 87 detí, už tradične z Lýsičanska, Záporožia so svojimi vedúcimi a deti z Mukačevskej eparchie.  O duchovné potreby detí sa staral otec Oleh Hryhorak. Animátorský tím tvorili dvaja bohoslovci z Mukačevskej eparchie, štyria bohoslovci z Prešovskej archieparchie s animátormi. Na tému stvorenia v súvislosti s ekológiou mali deti katechézy, rôzne aktivity, čo vyvrcholilo...

Púť veriacich Ukrajinskej gréckokatolíckej Cirkvi - Donecky exarchat (Паломництво до Меджугор’є)

28.05.2018 02:10
            Sprostredkovaním finančnej pomoci Komisie pre misie, si veriaci Doneckého exarchatu vykonali púť do Medžgoria. Púte sa zúčastnili veriaci novovzniknutej Gréckokatolíckej farnosti Lysyčansk a Charity Záporožie Doneckého exarchatu.  Veriaci Lysyčanskej farnosti zažili oslobodzovanie svojho mesta Ukrajinskou armádou.  Veriaci, s ktorými pracuje Charita Zaporožie tvoria  utečenci z Doneckej oblasti, okupovanej separatistami. V obidvoch skupinách sú ľudia, ktorí  našli vieru práve v ťažkej vojnovej situácii. Ich nasledujúce svedectva hovoria, že sú hladní po viere a Slove Božom. Medžugorie je miesto, kde sa prehlbuje ich vzťah s Bohom a Bohorodičkou.   Svedectvo Anny.             Týmto listom...

Mikuláš 2017 - zbierka pre Ukrajinu

06.01.2018 00:00
Vaša podpora nám dáva silu a nádej. Aj keď sme vstúpili do prípravného obdobia na pôst, na Ukrajine doznievajú koledy a rozdávajú sa posledné darčeky, za ktoré sme dostali ďakovné listy.  „My si veľmi ceníme starostlivosť slovenských priateľov o deti a dospelých, ktorí žijú v zóne konfliktu na Východe Ukrajiny. Vaša podpora a pomoc nám dáva silu a vieru, že nie sme sami, že veľa ľudí vo svete dopraje mier a pokoj  našej krajine. Hlboko sa klaniame všetkým, ktorí sa zapojili do darčekového pozdravu pre nás na sviatok sv. Mikuláša. Nech Boh ochraňuje každého z Vás, nech Vaše veľké srdcia a dobré skutky budú istotou mieru a pokoja na celej zemi“.      To sú slova z listu Svetlany Borovkovej, riaditeľky Lýcea „Garant“ - Lysyčansk, mesta na Východnej Ukrajine. A Gréckokatolícky kňaz z Lysyčanska píše: „Naše deti...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vitajte na našej stránke

 
Otec  Arcibiskup a Metropolita Mons. Ján Babjak, SJ, vedený starostlivosťou o Cirkev zriadil Komisiu pre misie, aby mala k dispozícii všetko, čo je podľa chvályhodných zvykov  a mravov potrebné pre dosiahnutie čo najväčšieho dobra. 
(kan, 243 § 3 CCEO).
 
Cieľom komisie pre misie je napomáhať plniť Cirkvi misijné poslanie cez misijné podujatia.
 
V prvom rade v sebe a iných, rozvíjať k misiám poznanie a lásku, modliť sa za ne a tiež misijné povolania podnecovať
a ochotne ich svojimi modlitbami podporovať 
(kan, 585 § 4 CCEO).