Po stopách našej histórie.

08.08.2018 21:51

        Vďační Bohu za 200 rokov našej Archieparchie sa v sobotu 14. 07. 2018 animátori Ekologického  tábora Zázrak stvorenia na Ukrajine vydali na cestu: „Po stopách našej histórie“.  S návštevou historický významných miest začali v Užhorode. Ako prvé sme navštívili biskupskú rezidenciu, ktorá je od roku 1780 sídlom Mukačevskej eparchie. Bývalý jezuitský kláštor spolu s chrámom darovala Mária Terézia  pre gréckokatolíkov.  V Katedrálnom chráme sme sa pomodlili pri ostatkoch bl. Teodora Romžu.  Potom naše kroky smerovali na Užhorodský zámok, kde bola podpísaná Užhorodská únia. Ako posledný sme navštívili Skanzen rusinskej kultúry. V Užhorode nám bratia františkáni poskytli nocľah. 

        V nedeľu po Svätej liturgii sme prenajatým autobusom vycestovali  do  Mukačeva, aj keď tam sa dejinné udalosti odohrávali skôr. Prvý sme navštívili  Mukačevsky zámok, ako svedok našich dejín.  Hlavným dejiskom našej histórie je však Černeča Hora – baziliánský  monastier z roku 1360. Tu bol sústredený  duchovný a kultúrny život rusínskeho obyvateľstva a prebiehali boje o zjednotenie s Rímom. V určitom období bol monastier  sídlom zjednotených biskupov. Neskôr bola rezidencia v blízkosti Uspenského chrámu v centre mesta a nakoniec prenesená do Užhorodu. V poobedňajších hodinách sme cez hraničný prechod Lužanku premiestnili do večernej Budapešti. Osvetlené mesto nás očarilo svojou nádherou a kultúrnymi pamiatkami.

         V Budapešti sme navštívili Gréckokatolícku katedrálu, spoločný medzinárodný  seminár, kde študovali naši bohoslovci, hlavne bl. Pavol Gojdič. historické miesta mesta. Pri nasledujúcej prehliadke historických miest mesta sme videli  aj výmenu stráže pri Prezidentskom pláci a večer sme sa zúčastnili na koncerte detského zboru Ščedryk z Kyjeva.

        Do Viedne sme pricestovali v utorok. Prvé naše kroky viedli na námestie Márie Terézie s jej honosnou sochou uprostred.  Rovnako  honosný je aj jej  sarkofág  v kapucínskom chráme. Ďalej sme videli  palác Habsburgovcov Hovburg, chrám sv. Štefana Stefansdom s originálnou slziacou ikonou Mariapóvčanskej Bohorodičky. Navštívili  sme aj historicky významný chrám sv. Barbary - dar Márie Terézie gréckokatolíkom, ktorý pôvodne patril jezuitom. V roku 1784 bola pri chráme založená farnosť seminár a kráľovská internátna škola.

        Pre spoločenstvo animátorov bola púť veľkým duchovným zážitkom, ale v minulosti naša Gréckokatolícka cirkev  prežívala ťažké dejinné skúšky, neraz odsúdená na zánik. Teraz má svoju hierarchickú štruktúru s rozvinutou pastoráciou a hlavne blažených Pavla, Vasiľa, Teodora a Metoda. 

        Na konci púte „Po stopách histórie našej archieparchie“  sa na nás spustil výdatný dážď, ako znamenie, že Boh bude s našou Gréckokatolíckou Cirkvou aj naďalej „a brány pekelné ju nepremôžu“ (Mt 16, 18).

                                                           Sr. Štefánia Blichová OSBM, Anna Ducárová. Foto: Ján Maras.