Novinky

Ľutina

24.08.2015 11:35
Prezentácia PMD na púti v Ľutine   Na archieparchiálnej púti v Ľutine boli  22. augusta po prvýkrát prezentované národným riaditeľom Slovenska, pátrom Viktorom Jakubovom. Svoju prezentáciu začal národný riaditeľ dokumentárnym filmom o misijnej činnosti Cirkvi a prezentáciou predstavil PMD, ich činnosť a štatistiky z tejto oblasti.  V druhej časti na tému misie hovoril svoje svedectvo o. diakon Bohdan Jacoš, -  Parížske Zahraničné Misie (Missions Etrangères de Paris) o misijnom povolaní a o skúsenosti z misií v Taiwane.  Prezentácia bola v časovom rámci Zasväteného života obohatená blokom piesní o. Petra Milenkého.   PREZENTACIA - LUTINA.pptx

Jusková Voľa

06.08.2015 10:40
Prezentácia PMD na letnom tábore v Juskovej.     Prezentácia PMD na letnom tábore v Juskovej Voli sa uskutočnila na troch turnusoch. V prípravnej fáze boli do triedy zariadenia umiestnené informačné texty o PMD, ktoré si účastníci tábora mohli kedykoľvek pozrieť.    15. 07. 2015 v skupine 15 – 17 rokov tábor navštívila skupina detí z Ukrajiny postihnutých vojnou. Po prezentácii PMD bola beseda s deťmi a ich mamami z Ukrajiny. Účastníkom tábora priblížili situáciu na Ukrajine a delili sa s ťažkou skúsenosťou z vojny.    29. 07. 2015 v skupine 9 – 11 rokov bola prezentácia PMD v poobedňajšom programe. Cez prezentáciu sme deťom priblížili ťažký život chudobných detí a možnosti pomáhať im modlitbou, finančným darom a inými možnosťami. Potom detí s vedúcimi pracovali skupinkách, kde hľadali možnosti pomôcť...

Deti z Ukrajiny

17.07.2015 11:51
Rodičia Ukrajiny ďakovali za pobyt detí v tábore na Slovensku.   Deväť detí z Ukrajiny z matkami, ktoré boli zároveň ich vedúce sa zúčastnili letného tábora „Makrínka“ na Mníchovskom Potoku, Chata Kamarát. Po návrate domov sa ich rodičia a organizátori poďakovali nasledujúcimi slovami: „Pred niekoľkými dňami  sa  naše deti (vojakov, dobrovoľníkov, detí padlých), vrátili z očarujúceho miesta, kde na niekoľko dní mali možnosť zabudnúť na vojnu, z celého srdca oddychovať, jednoducho byť šťastnými malými deťmi. Našli pokoj v kresťanskom tábore v Prešove a Bardejove. Čo všetko nám porozprávali! Ako sa tešili! Sme Vám úprimne vďační za šťastné úsmevy Danilka, Matvia, Kristinky a všetkých, všetkých. Robíme všetko možné preto, aby naše detí nepociťovali, ako je nám strašne, aby sa večer nepýtali:“ Mama, kedy sa vráti otec?...“ Hlavne vtedy, keď sa žiaľ, otec už...

Zasadnutie Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska

11.06.2015 17:01
V Trnave na Arcibiskupskom úrade sa 11. júna 2015 konalo z iniciatívy arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, predsedu Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska pravidelné zasadnutie Rady pre misie pri KBS. Podujatie sa začalo svätou liturgiou v arcibskupskej kaplnke, ktorú slávil Mons. Ján Orosch. Na zasadaní sa zúčastnilo vyše 30 zástupcov rôznych reholí, misijných inštitútov a laických inštitúcií na Slovensku zaangažovaných v misiách ad gentes, aby sa navzájom informovali o svojej činnosti a možnosti vzájomnej spolupráce.  Z Prešovskej archieparchie sa zasadania zúčastnili členovia komisie pre misie sr. Štefánia Blichová, OSBM, Mgr. Rastislav Lišivka a ThLic. Peter Laca, PhD., z košickej eparchie bol prítomný Mgr. Matúš Marcin a bratislavskej eparchie Mgr. Igor Suchý. Hlavnú časť programu zasadania tvorili prezentácie misijnej...

Plán práce na rok 2015

27.05.2015 13:32
- Získavanie ďalších spolupracovníkov   - Prezentácia PMD: počas pute v Ľutine a predstavenie Misijnej spoločnosti v Litmanovej                                  Ukrajina – misijný tábor                                  Juskova Vôľa – letný tábor   - Zaradiť PMD do farskej a školskej katechézy   - Získavanie finančnej pomoci pre misie cez rôzne aktivity   - Zapájanie do misijnej činnosti detí a mládež (Dobrá novina, misijné jarmoky na školách a vo farnostiach, ...)   - Distribúcia časopisu Svetové misie   - Škatule na známky pre misie
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vitajte na našej stránke

 
Otec  Arcibiskup a Metropolita Mons. Ján Babjak, SJ, vedený starostlivosťou o Cirkev zriadil Komisiu pre misie, aby mala k dispozícii všetko, čo je podľa chvályhodných zvykov  a mravov potrebné pre dosiahnutie čo najväčšieho dobra. 
(kan, 243 § 3 CCEO).
 
Cieľom komisie pre misie je napomáhať plniť Cirkvi misijné poslanie cez misijné podujatia.
 
V prvom rade v sebe a iných, rozvíjať k misiám poznanie a lásku, modliť sa za ne a tiež misijné povolania podnecovať
a ochotne ich svojimi modlitbami podporovať 
(kan, 585 § 4 CCEO).