Novinky

Stretnutie Národnej misijnej rady PMD

16.04.2015 17:17
Na arcibiskupskom úrade v Trnave sa vo štvrtok 16. apríla uskutočnilo stretnutie Národnej misijnej rady Pápežských misijných diel (PMD), ktorej cieľom bolo vyhodnotiť minuloročné aktivity PMD na Slovensku a spoločne naplánovať činnosť tejto organizácie na obdobie 2015-16.  

Prvé stretnutie Komisie pre misie Prešovskej archieparchie

09.04.2015 16:39
Vo Svetlý štvrtok 09. apríla 2015 sa v priestoroch prešovského arcibiskupského úradu konalo prvé stretnutie Komisie pre misie Prešovskej archieparchie. Na zasadnutí jednotlivých členov komisie sa hovorilo o návrhoch činností v archieparchii pod vedením sestry Štefánie Blichovej OSBM. Medzi prioritné úlohy patrí oživovať povedomie a misijné poslanie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Významnou činnosťou je prestavenie Pápežských misijných diel a distribúcia časopisu Svetové misie. K jednotlivým cieľom komisie pre misie je práca na rozvijaní misií v prešovskej archieparchii a taktiež práca na pápežských misíjnych dielach na Slovensku. V závere stretnutia komisiu poctil svojou návštevou arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a udelil jej svoje archierejske požehnanie pre misijné poslanie v evanjeliovom duchu: „Choďte teda, učte...

PMD v Bardejove

15.03.2015 09:00
Diecézna riaditeľka PMD Prešovskej archieparchie Sr. Štefánia Blichová, OSBM navštívila v nedeľu 15. 3. farnosť Petra Pavla v Bardejove, kde predstavila históriu, ciele, aktivity a vydavateľskú činnosť PMD. Povzbudila veriacich k modlitbe za misionárov a misie, štedrosti pri finančných zbierkach a oboznámila ich s možnosťou zbierania poštových známok. Sr. Štefánia má k Bardejovu veľmi blízko, už počas komunizmu tu pracovala ako tajná rehoľná sestra a pôsobila tu až do roku 2000. Sr. Štefánia: "Modlím sa, aby veriaci tejto farnosti prehlbovali svoj vzťah s Bohom a boli svedkami viery v tomto krásnom historickom meste." Ďakujeme otcovi Jánovi Hromovi za umožnenie prezentácie, Martinovi Bokšovi za pomoc s technikou a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!  

Prezentácia PMD vo farnosti Prešov - Sekčov

05.02.2015 17:30
Šírenie myšlienky PMD bolo predmetom návštevy Farnosti Povýšenia sv. Kríža, Prešov - Sekčov, diecéznej riaditeľky PMD Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie sestry Štefánie Blichovej OSBM. Návšteva sa konala v rámci programu "Farnosť dokorán" s cieľom oboznámiť farníkov s činnosťou PMD a projektami, ktoré financujú práve darcovia zo Slovenska. Sestra Štefánia pozvala po prednáške nadšencov pre misie do spolupráce, ktorá dúfame, bude požehnaná a plodná.

Prezentácia PMD v Seminári bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove

12.01.2015 14:00
   Sestra Štefánia Blichová       Páter Viktor Jakubov                              Prezentácia v Seminári    Prezentácia Pápežských misijných diel v Gréckokatolíckom seminári blahoslaveného P. P. Gojdiča v Prešove - Páter Viktor Jakubov, národný riaditeľ PMD na Slovensku a setra Štefánia Blichová, diecézna riaditeľka PMD pre Prešovskú archieparchiu.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Vitajte na našej stránke

 
Otec  Arcibiskup a Metropolita Mons. Ján Babjak, SJ, vedený starostlivosťou o Cirkev zriadil Komisiu pre misie, aby mala k dispozícii všetko, čo je podľa chvályhodných zvykov  a mravov potrebné pre dosiahnutie čo najväčšieho dobra. 
(kan, 243 § 3 CCEO).
 
Cieľom komisie pre misie je napomáhať plniť Cirkvi misijné poslanie cez misijné podujatia.
 
V prvom rade v sebe a iných, rozvíjať k misiám poznanie a lásku, modliť sa za ne a tiež misijné povolania podnecovať
a ochotne ich svojimi modlitbami podporovať 
(kan, 585 § 4 CCEO).