Novinky

Slováci si cez Pápežské misijné diela adoptovali už 50 afrických bohoslovcov

08.06.2016 08:47
Vatikán 7. júna – V prvom júnovom týždni sa v Ríme stretli národní riaditelia Pápežských misijných diel (PMD) z celého sveta. Slovensko na tomto každoročnom valnom zasadnutí zastupoval národný riaditeľ PMD o. Viktor Jakubov, ktorý pre Vatikánsky rozhlas priblížil charakter tohtoročného stretnutia delegátov ako aj myšlienky, ktoré im adresoval Svätý Otec pri osobnom stretnutí. O. Jakubov predstavil úspešne sa rozvíjajúcu iniciatívu PMD na Slovensku, ktorou je „adopcia bohoslovcov“ v misijných krajinách. Misijní dobrodinci zo Slovenska už v súčasnosti touto formou prispievajú na štúdiá piatim desiatkam domorodých bohoslovcov v interdiecéznom seminári v Benine. Slovenská pobočka PMD podľa slov jej riaditeľa uvažuje o rozšírení tejto podpory aj na teologický seminár v štáte Burkina Faso. Zaujímavosťou je, že aj súčasný medzinárodný...

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2016

23.05.2016 09:46
Misionárska Cirkev, svedkyňa milosrdenstva Drahí bratia a sestry, mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý Cirkev práve prežíva, vrhá osobitné svetlo aj na Svetový deň misií 2016. Vyzýva nás, aby sme hľadeli na misie ad gentes ako na veľké, nesmierne dielo milosrdenstva – tak duchovného, ako aj materiálneho. Na tohoročný Svetový deň misií sme skutočne všetci vyzvaní, aby sme ako misionárski učeníci „vyšli“ a poskytli svoje talenty, svoju tvorivosť, múdrosť a skúsenosť do služby šírenia posolstva Božej lásky a súcitu voči celej ľudskej rodine. Cirkev poverená misijným poslaním sa stará o tých, ktorí nepoznajú evanjelium, pretože si želá, aby všetci boli spasení a mohli zakúsiť Pánovu lásku. Jej poslaním je „ohlasovať Božie milosrdenstvo, ktoré je pulzujúcim srdcom evanjelia“ (bula Misericordiae vultus, 12) a ohlasovať ho v každom kúte sveta,...

„Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky.“ (Sv. Ignác z Loyoly )

07.03.2016 23:34
Tu si môžte pozrieť prácu, ktorú napísala Michaela Tomková, študentka na Gymnáziu v Starej Ľubovni, kde sú pohľady ľudí na misijnú činnosť. Motivačná kniha.doc (89600)  

Modlitba za detí na Ukrajine

26.01.2016 23:51

Ukrajina

15.12.2015 11:50
Mikulášsky dar detí Slovenska pre deti Ukrajiny. Detí z farnosti: Kolonica, Prešov – Sídlisko III a Čirč sa delili so svojimi sladkosťami, hračkami aj oblečením s deťmi v Mukačevskej eparchii.  Srdečná vďaka  o. Martinovi Gergeľčíkovi, o. Petrovi Kačurovi a o. Martinovi Tkačinovi, ktorí sa na tejto milej akcii podieľali. Z dopravou darčekov na Ukrajinu pomohol o. Ján Blaško.  Dobročinnú akciu sprostredkovala predsedníčka komisie sr. Štefánia. Dary pre deti rozdávali sestry Baziliánky v Perečine a o. Sergej Dalekoraj vo farnosti Verchovina Bystra.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vitajte na našej stránke

 
Otec  Arcibiskup a Metropolita Mons. Ján Babjak, SJ, vedený starostlivosťou o Cirkev zriadil Komisiu pre misie, aby mala k dispozícii všetko, čo je podľa chvályhodných zvykov  a mravov potrebné pre dosiahnutie čo najväčšieho dobra. 
(kan, 243 § 3 CCEO).
 
Cieľom komisie pre misie je napomáhať plniť Cirkvi misijné poslanie cez misijné podujatia.
 
V prvom rade v sebe a iných, rozvíjať k misiám poznanie a lásku, modliť sa za ne a tiež misijné povolania podnecovať
a ochotne ich svojimi modlitbami podporovať 
(kan, 585 § 4 CCEO).