Ekologický tábor: Zázrak stvorenia. ,, Ja, Ty, My zveľaďujeme svet.''

08.08.2018 21:30

Komisia pre misie Prešovskej archieparchie  už po tretí krát organizovala, tento  Ekologický tábor „Zázrak stvorenia“  na Ukrajine od 06. 07. do 14. 07. 2018 pod vedením predsedníčky sr. Štefánie Blichovej. Pre deti z Lysičanska a Záporožia sa tábor začal návštevou Ľvova. Od 08. do 14. 07 2018 pokračoval v Metodickom centre Kostrino spolu s deťmi  z Mukačevskej eparchie.  Z celkového  počtu 107 účastníkov  bolo 87 detí, už tradične z Lýsičanska, Záporožia so svojimi vedúcimi a deti z Mukačevskej eparchie.  O duchovné potreby detí sa staral otec Oleh Hryhorak. Animátorský tím tvorili dvaja bohoslovci z Mukačevskej eparchie, štyria bohoslovci z Prešovskej archieparchie s animátormi.

Na tému stvorenia v súvislosti s ekológiou mali deti katechézy, rôzne aktivity, čo vyvrcholilo skrášľovaním prostredia v areáli Metodického centra. Prvý deň tábora sme dostali vzácnu návštevu bývalých animátorov novokňaza  Milana Sisáka spolu s manželkou Miriam. Veľký obdiv, bázeň a úctu na tvári účastníkov tábora vyvolala chvíľa, keď sa o Milan objavil odetý do kňazského rúcha a začal sláviť sv. Liturgiu.

Chcem tu spomenúť tiež príbeh dvanásť ročného Sergeja  zo Zakarpatskej oblasti. Mal veľkú túžbu zúčastniť sa nášho tábora, preto chodil zbierať čučoriedky, osobne ich v meste predal, aby si na tábor zabezpečil potrebné financie. Za to dostal aj prémiu, pretože sa mu podarilo vyhrať skybord. Jednému dievčatku pomohli animátori zo Slovenska z vlastných úspor. Ako vždy odchádzali účastníci  z tábora so slzami v očiach.  Po skončení tábora mali deti z Lysyčanska ešte exkurziu po Užhorode a Mukačeve.

 Bol to tábor vzájomného obohacovania sa animátorov a detí, lebo keď dávaš, dostávaš stonásobne. Oplatilo sa do tohto projektu investovať čas, sily a financie. Každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na realizácii tábora  v mene svojom a všetkých účastníkov vyslovujem srdečné ďakujem. Aj takýmto spôsobom sme splnili naše kresťanské misijné poslanie , každý svojim spôsobom: finančnými darmi, zbierkou vecí  a sladkostí, animátorskou a organizačnou službou, dopravou, dokumentáciou a hlavne modlitbou.  Každý dostane svoju odmenu lebo: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).

                                                                      

Sr. Štefánia Blichová, OSBM,  Martin Dlužanin