Tábor - Ukrajina - Kostryno 2017

04.07.2017 10:59

 Z  Božej milosti sme skončili tábor na Ukrajine s témou Boh v každodennom živote pre detí z Lysyčanska, Zaporožia, Ternopoľa a z Mukačevskej eparchie, ktorý organizovala predsedníčka sr. Štefánia Blichová v rámci Komisia pre misie za pomoci štyroch bohoslovcov a 10 animátorov z Prešovskej arcieparchie. Program tábora pripravili a viedli hlavný animátori Jozef Košč a Katarína Klimková. Na tábore sa zúčastnilo 83 detí a 8 vedúcich, ktorí sprevádzali detí na východ Ukrajiny. Spolu 108 účastníkov v nasledujúcich etapách.

Pre detí z Lysyčanska, Záporožia a Ternopoľa sa tábor začal  30. júna 2017 návštevou Ľvova. Po dlhej ceste sa oboznámili s metropolou západnej Ukrajiny a 2.  júla vycestovali do Metodického centra  Krasia v Kostryno, ktoré sa nachádza v mieste stretávania troch hraníc: slovenskej, poľskej a ukrajinskej (Zakarpatská oblasť). V programe tábora boli spoločné stretnutia, katechézy, modlitby,  hry, súťaže, spev, tanec a výlet do prírody. Do programu sme zaradili aj folklórne vystúpenie , kde jednotlivé skupiny prezentovali svoje tradície. Okrem našich animátorov vystúpil hosť Marek Mochnač s repertoárom svojich piesni. Účastníci tábora si plným dúškom vychutnávali realizáciu motta: Ja, Ty, My tvoríme jedno spoločenstvo. Na ukončení tábora v piatok večer sa slzy radosti miešali so slzami lúčenia. Duchovné nás posilňovali kňazi Mukačevskej eparchie a otcovia baziliáni. K spokojnosti rekreantov prispel aj riaditeľ zariadenia Vasiľ Beľo s tímom pracovníkov metodického centra.  V kráse Božej prírody prispelo aj nádherné počasie. Animátori a bohoslovci sa prezentovali svedectvom kresťanského života a profesionálnosťou, čo podstatne skvalitnilo úroveň tábora.

Karpatské poloniny na ukrajinskej strane opustili účastníci tábora 8. júla 2017. Detí z Ukrajiny so svojimi vedúcimi mali obhliadku Užhoroda a Mukačeva. Dvere a srdce im na dva dni otvorili otcovia františkáni. Pondelok 10. 07. 2017 vycestovali do svojich domovov.

Animátori zo Slovenska, hoci unavení, poputovali do Kyjeva, ktorý nás privítal slnečným ránom. Prvá naša cesta viedla na sv. liturgiu do Soboru Voskresenia. Po nej sme sa zúčastnili Panachýdy za zosnulým Ľubomírom Kardinálom Huzárom, čo osobne považujem za veľkú milosť. Naše kroky viedli ďalej do Kyjevo-pečerskej lavry. Bolo veľmi dojímavé dotýkať sa netliných ostatkov sv. Antonia a iných svätých v našom liturgickom  kalendári, či obdivovať fresky a mozaiky z 11. storočia v Chráme sv. Sofie. Kyjev nás prekvapil svojou architektúrou a krásou. K vydarenému výletu prispeli aj ľudia, ktorých sme tam stretli v seminári, kde sme boli ubytovaní a v kláštore otcov lazaristov, kde sme si mohli odložiť batožinu.

Vďační Bohu za možnosť poslúžiť iným, za krásne chvíle v Kyjeve. Všetkým naším dobrodincom, ako aj rodičom animátorov a mojím predstaveným, ďakujeme za materiálnu, duchovnú a morálnu podporu. Všetci spoločne sme sa zapojili do výzvy sv. Otca Františka, ktorý nás stále a stále vyzýva misijnej činnosti.

 

                                                                       Sr. Štefánia Blichová OSBM.

!!! Odkaz na videoklip z tábora:

  www.youtube.com/watch?v=Nsv-zUNzgRs !!!

VIAC FOTO Z TÁBORA TU: fotogaléria

 Z  Božej milosti sme skončili tábor na Ukrajine s témou Boh v každodennom živote pre
detí z Lysyčanska, Zaporožia, Ternopoľa a z Mukačevskej eparchie, ktorý organizovala
predsedníčka sr. Štefánia Blichová v rámci Komisia pre misie za pomoci štyroch bohoslovcov
a 10 animátorov z Prešovskej arcieparchie. Program tábora pripravili a viedli hlavný
animátori Jozef Košč a Katarína Klimková. Na tábore sa zúčastnilo 83 detí a 8 vedúcich, ktorí
sprevádzali detí na východ Ukrajiny. Spolu 108 účastníkov v nasledujúcich etapách.
Pre detí z Lysyčanska, Záporožia a Ternopoľa sa tábor začal 30. júna 2017 návštevou
Ľvova. Po dlhej ceste sa oboznámili s metropolou západnej Ukrajiny a 2. júla vycestovali do
Metodického centra Krasia v Kostryno, ktoré sa nachádza v mieste stretávania troch hraníc:
slovenskej, poľskej a ukrajinskej (Zakarpatská oblasť). V programe tábora boli spoločné
stretnutia, katechézy, modlitby, hry, súťaže, spev, tanec a výlet do prírody. Do programu sme
zaradili aj folklórne vystúpenie , kde jednotlivé skupiny prezentovali svoje tradície. Okrem
našich animátorov vystúpil hosť Marek Mochnač s repertoárom svojich piesni. Účastníci
tábora si plným dúškom vychutnávali realizáciu motta: Ja, Ty, My tvoríme jedno
spoločenstvo. Na ukončení tábora v piatok večer sa slzy radosti miešali so slzami lúčenia.
Duchovné nás posilňovali kňazi Mukačevskej eparchie a otcovia baziliáni. K spokojnosti
rekreantov prispel aj riaditeľ zariadenia Vasiľ Beľo s tímom pracovníkov metodického centra.
V kráse Božej prírody prispelo aj nádherné počasie. Animátori a bohoslovci sa prezentovali
svedectvom kresťanského života a profesionálnosťou, čo podstatne skvalitnilo úroveň tábora.
Karpatské poloniny na ukrajinskej strane opustili účastníci tábora 8. júla 2017. Detí
z Ukrajiny so svojimi vedúcimi mali obhliadku Užhoroda a Mukačeva. Dvere a srdce im na
dva dni otvorili otcovia františkáni. Pondelok 10. 07. 2017 vycestovali do svojich domovov.
Animátori zo Slovenska, hoci unavení, poputovali do Kyjeva, ktorý nás privítal
slnečným ránom. Prvá naša cesta viedla na sv. liturgiu do Soboru Voskresenia. Po nej sme sa
zúčastnili Panachýdy za zosnulým Ľubomírom Kardinálom Huzárom, čo osobne považujem
za veľkú milosť. Naše kroky viedli ďalej do Kyjevo-pečerskej lavry. Bolo veľmi dojímavé
dotýkať sa netliných ostatkov sv. Antonia a iných svätých v našom liturgickom kalendári, či
obdivovať fresky a mozaiky z 11. storočia v Chráme sv. Sofie. Kyjev nás prekvapil svojou
architektúrou a krásou. K vydarenému výletu prispeli aj ľudia, ktorých sme tam stretli
v seminári, kde sme boli ubytovaní a v kláštore otcov lazaristov, kde sme si mohli odložiť
batožinu.
Vďační Bohu za možnosť poslúžiť iným, za krásne chvíle v Kyjeve. Všetkým naším
dobrodincom, ako aj rodičom animátorov a mojím predstaveným, ďakujeme za materiálnu,
duchovnú a morálnu podporu. Všetci spoločne sme sa zapojili do výzvy sv. Otca Františka,
ktorý nás stále a stále vyzýva misijnej činnosti.
 
Sr. Štefánia Blichová OSBM.