Tábor na Slovensku

30.08.2017 12:10

Komisia pre misie Prešovskej archieparchie už po tretí krát pozýva detí z Ukrajiny na Letné stretnutie do Juskovej Vole, ktoré sa uskutoční od 20. 08. 2017 do 25. 08. 2017, ako druhé v poradí za rok 2017. Zúčastní sa na ňom mládež od 15 rokov z Mariupoľa – mesto na bojovej línií juhovýchode Ukrajiny. Druhou skupinou budú mladí zo Záporožia, ktoré organizuje Charita. S ich vedúcimi očakávame spolu 27 účastníkov. Okrem účasti na tábore sme pre nich pripravili aj poznávacie výlety podľa nasledujúceho programu. 

 

Program mládeže v rámci projektu:

16.8.2017 – cca 18:00 h prvé spoločné stretnutie a privítanie ukrajinských detí v Prešove a ich

                    Ubytovanie v seminári.

17. 08. 2017 stretnutia a obhliadka mesta Prešov s celodenným programom

18.8.2017 – výlet do Vysokých Tatier a účasť na púti mladých v Ľutine

19.8.2017 – návšteva historicky významných miest Košíc

20.8.2017 ráno - obhliadka kultúrno-historických pamiatok v Prešove

20.8.2017 obed – presun do Juskovej Voli, cestou návšteva okresného mesta Vranov nad

                              Topľou

20. – 25.8.2017 - letné stretnutie mládeže v zariadení Bárka v Juskovej Voli

26.8.2017 – rozlúčka s  mládežou z Ukrajiny na stanici vo Vranove nad Topľou

 

            Cieľ projektu

            Cieľom projektu je nielen skúsenosť slovenských animátorov a pedagógov, ale najmä mládeže,  s mladými ľuďmi a ich pedagógmi z Ukrajiny, ktorí majú bezprostrednú skúsenosť s vojnou a jej dôsledkami. Ako ukázali svedectvá účastníkov z minulých rokov, spoločne strávený čas obohacuje nielen v kultúrnej, ale najmä ľudskej rovine. Mládež má možnosť budovať vzájomné vzťahy s rovesníkmi vyrastajúcimi v inom kultúrnom a hodnotovom prostredí, s ľuďmi, ktorí v dnešnej modernej dobe majú bolestnú skúsenosť z oslobodzovania vlastného mesta, skúsenosť utečenca, či skúsenosť nízkeho sociálneho prostredia. Spoločne strávený čas vytvára priestor na oboznámenie sa inou kultúrou a tradíciami, na upevňovanie vlastných hodnôt,  na prijatie jeden druhého vo svojej originalite a diverzite. Pobyt v prírode, krása našich veľhôr, spoznávanie historických a kultúrnych pamiatok, i vzájomná spolupatričnosť, pozornosť a láska vytvárajú priestor nielen pre kvalitný relax, ale veríme, že pre mládež z oblastí postihnutých vojnou  budú mať i ozdravujúci účinok. V spoločnosti slovenskej mládeže načerpajú novú silu do ich ťažkej životnej situácie a pohľad na cestu v budúcnosti ich národa, ktorá o pár rokov bude aj v ich rukách.

 

Je to v poradí druhý tohtoročný tábor. Prvý sa uskutočnil začiatkom júla 2017  na Ukrajine v Kostrino (20 km od hranice) s témou Boh v každodennom živote pre detí z Lysyčanska, Zaporožia, Ternopoľa a z Mukačevskej eparchie. Organizovala ho predsedníčka sr. Štefánia Blichová v rámci Komisie pre misie za pomoci štyroch bohoslovcov a 10 animátorov z Prešovskej arciheparchie Na tábore sa zúčastnilo 83 detí a 8 vedúcich, ktorí sprevádzali detí z východu Ukrajiny. Spolu 108 účastníkov.

 

Srdečne ďakujem za Vašu ochotu zapojiť sa do nášho projektu, čím ukážeme naším susedom Európu s kresťanskými hodnotami.

S modlitbami a úctou                                                            sr. Štefánia Blichová, OSBM

                                                                                              predsedníčka.