Slávenie Misijnej nedele v Prešovskej Archieparchii

28.10.2016 09:21

Misijná nedeľa sa slávila v rámci Pápežských misijných diel, ktoré oslavovali svoje 90 – té výročie. V devätnástom storočí, keď sa rýchlo a plodne šírili misie na iné svetadiely, sa v Cirkvi vo Francúzsku objavili kňazi, zakladatelia misijných rehoľných spoločenstiev, ale aj laici, ktorí dokázali zorganizovať a vniesť misijné nadšenie a oduševnenie do Božieho ľudu, ktoré sa rozšírilo do celého katolíckeho sveta. Zrodenie Pápežských misijných diel je dôsledkom nadšenia a zápalu niekoľkých ľudí pre misie – dvoch žien, biskupa a kňaza, ktorí sa stali charizmatickými zakladateľmi najväčšieho laického hnutia misijnej spolupráce v Cirkvi. Pápežské misijné diela (PMD) tvoria jednu inštitúciu, ktorá má 4 rôzne vetvy – Dielo šírenia viery, Dielo detí, Dielo sv. apoštola Petra a Misijnú úniu. PMD vznikli spojením týchto štyroch, dovtedy autonómnych misijných diel, rozhodnutím pápeža Pia XI., ktorý prebral ich riadenie a začlenil ich do Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

V Prešovskej Archieparchii sa príprava na slávenie Misijnej nedele, začala 07. 10. 2016 v Ruskej Novej Vsi, prezentáciou Pápežských misijných diel a vo Farnosti Petra Pavla v Poprade 9. 10. 2016. V utorok 18. 10. 2016 sa za misie modlil o. Michal Pavlišinovič s mladými z Gréckokatolíckeho Mládežníckeho Pastoračného Centra v Katedrále Jána Krstiteľa v Prešove. 21. 10. 2016 bola prezentácie PMD v Jakubanoch, Staroľubovnianskeho dekanátu.

Slávenie Misijnej nedele vyvrcholilo na Misijnú nedeľu 23. 10. 2016 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Modlitba Misijného ruženca, ktorú viedla Mgr. Danka Jacečková, predchádzala slávnostnú sv. Liturgiu. S ďalšími šiestimi kňazmi  ju slúžil o. Dzurovčin Daniel. O. Daniel krátko informoval veriacich o minuloročnej zbierke a v kázni povzbudil veriacich k štedrosti. Po sv. Liturgii bol premietnutý krátky film o projektoch, ktoré  PMD zo Slovenska financovali. Po každej s. Liturgii si veriaci za ľubovoľný príspevok  mohli zobrať dar v podobe devonacionalií alebo chutných koláčov s čím pomáhali Skauti Prešovskej Archieparchii. Na tému misie a misionári bolo vyslovené veľa kázni a pekných myšlienok.

Na záver príbeh zo života zo života misií, z kázne o. Vaľka v Jakubanoch.  Jeden misionár nevedel reč domorodcov, ale hlásal evanjelium dobrými skutkami. Keď jeho nástupca ohlasoval Krista, domorodci hovorili: „My Krista poznáme, bol tu medzi nami“, preto sa za misie a misionárov predovšetkým modlime, aby ohlasovali slovom a životom.

V tejto súvislosti pápež František vo svojom Posolstve ku Svetovému dňu misií na tento rok zdôrazňuje: „Preto považujem za vhodné pripomenúť múdre ustanovenie mojich predchodcov, aby boli všetky dary zo všetkých častí sveta zozbierané v každej diecéze, farnosti, rehoľnej komunite, od každého cirkevného združenia a hnutia venované tomuto dielu na pomoc kresťanským spoločenstvám v núdzi a na podporu hlásania evanjelia až po samý kraj zeme. Ani dnes sa nesmieme vyhýbať tomuto gestu cirkevného misijného spoločenstva. Neuzatvárajme si srdce a nevenujme sa len našim špecifickým starostiam, ale otvorme si ho pre celé ľudstvo.“                                                                                     

    Sr. Štefánia Blichová, OSBM

                                                                                                           Archieparchiálna riaditeľka PMD