Letné stretnutie mládeže v znamení výzvy.

05.09.2016 10:05

Siedmy turnus letného stretnutia mládeže v Juskovej Voli bol nielen ekumenický, ale aj medzinárodný. Na podnet vladyku Milana Lacha, SJ sa na ňom 14. – 19. 08. 2016 zúčastnili deti Základnej školy „Harant“ Lysičansk - Ukrajina. Lysičansk - mesto vzdialené od Prešova 1600 km, je vzdialené od bojovej zóny 20 km. Osem deti a dve učiteľky Svetlana Borysenko a Olena Šybkova, prežili oslobodzovanie mesta ukrajinskou armádou a teraz sú často svedkami ostreľovania blízkeho okolia a ich mesta, ako vydieranie a zastrašovanie zo strany agresora – Ruskej Federácie. Okrem prekonania vzdialenosti, detí musia absolvovať aj zložitý proces pri vybavovaní víz. Pani Ľudmila Verbická z Ukrajinsko - Slovenskej  Iniciatívy riešila zložité administratívne a organizačné záležitosti tejto akcie.

Týmito riadkami chcem poukázať na prostredie v akom žijú detí, ktoré u nás hosťovali 10 dní. Zmenu týchto detí za desať dní by som dopriala vidieť  každému, kto nie je ľahostajný...

Piatok 12. augusta 2016 pricestovali deti do Prešova a prijali ich sestry baziliánky. Hneď na druhý deň ich čakal bohatý a zaujímavý  program. Doobeda navštívili Centrum Slovensko – ukrajinskej kultúry, Кatedrálny chrám a potom Aquvapark na Delni. Poobede naši hostia absolvovali obhliadku mesta turistickým autobusom - dar primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej. Potom nasledovalo s primátorkou milé stretnutie, čo  bolo pre deti veľkou poctou a milým prekvapením jej skromnosti a dobroty. Večer svoj čas s deťmi zdieľali hosťujúce sestry baziliánky.

Hlavným bodom programu detí z Lysičanska, bola účasť na Letnom stretnutí v Juskovej Voli, kam s prepravou pomohla Gréckokatolícka charita Prešov. Stretnutie ohodnotil účastník  Daniel nasledovne: „Päť dní v Juskovej Voli ho obohatilo viac, ako 21 dní na tábore v Ukrajine“. Milé prijatie riaditeľa zariadenia Bárka o. Ericha Eštvana, administratívnych pracovníkov, kňazov  tábora: o. Baku a o. Čekana a kolektívu animátorov bolo pre ukrajinských detí, ako balzam na dušu poznačenú vojnou.

Učiteľky Svetlana a Olena veľmi dohodnotili starostlivosť, zodpovednosť a ľudskú zrelosť Tomáša Piru - animátora ukrajinských detí. Tábor pod vedením Antónie Jalčákovej a Jakuba Jasíka bol pripravený na vysokej úrovni, čo nesmierne obohatilo aj samotné učiteľky. S veľkým prekvapením sledovali, bohoslovcov a kňazov, ktorí detí duchovne viedli a ľudsky zabávali. Nezabudnuteľné chvíle zažili hostia z Ukrajine pri návšteve s vladykom Milanom v závere tábora. Tábor bol obohatením pre ukrajinské detí a ukrajinské detí obohatili tábor, čo sa prejavilo vo vzájomnom  zhodnocovaní tábora slovenských animátorov a ukrajinských detí.

Po skončení tábora boli deti ubytované v  Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove a poobede štartovali na Púť mladých do Ľutiny. Spontánne zapojenie sa do programu mladých a ich túžba zúčastniť sa takéhoto stretnutia v Ukrajine manifestovala duchovný rast detí počas niekoľkých dni tábora. V sobotu program pre ukrajinských hostí pripravila rodina Leonida Dovhoviča z Košíc. V Dovhovičovcoch videli hostia z Ukrajiny vzor ukrajinskej inteligencie v Európe a boli povzbudení ich štedrosťou. Posledný deň strávili deti v nádhere Tatier, túrou na Popradské pleso a obhliadkou Štrbského plesa v spoločnosti bohoslovcov: Jožka Košča, ktorý pri tejto akcii značne pomohol a Jána Dvorščáka. Novým kamarátom robil spoločnosť aj Timotej Baka.

Ovocie stretnutia slovenských a ukrajinských detí na seba nenechalo dlho čakať. Sponzorský dar centra Bárka, ktorý dostali deti ako kompenzáciu za cestu, detí chcú darovať do fondu riaditeľky Svetlany Borovkovej pre chudobné detí ich školy. O dôležitosti návštevy detí na Slovensku napísala matka Iryny: „V našom čase je dôležitá komunikácia z úprimnými a otvorenými ľuďmi! To nám otvára nielen hranice, ale aj neuveriteľne obohacuje, dodáva istotu a duchovnú silu. Tešíme sa s našimi deťmi a kolegyňami. Sme s vami“.

Požehnaním otca Arcibiskupa Jána Babjaka, SJ s pomocou organizátorov, sponzorov a každého, kto sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na tomto projekte sa ukázala kresťanská tvár Európy a reprezentovala sa zrelosť našej Archieparchie. Spoločným úsilím sme pomohli k budovaniu Božieho Kráľovstva na  Donbase, pretože Cirkev je stále mladá a dynamická.

 

Sr. Štefánia Blichová, OSBM.