Novinky

Slováci si cez Pápežské misijné diela adoptovali už 50 afrických bohoslovcov

08.06.2016 08:47
Vatikán 7. júna – V prvom júnovom týždni sa v Ríme stretli národní riaditelia Pápežských misijných diel (PMD) z celého sveta. Slovensko na tomto každoročnom valnom zasadnutí zastupoval národný riaditeľ PMD o. Viktor Jakubov, ktorý pre Vatikánsky rozhlas priblížil charakter...

Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2016

23.05.2016 09:46
Misionárska Cirkev, svedkyňa milosrdenstva Drahí bratia a sestry, mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý Cirkev práve prežíva, vrhá osobitné svetlo aj na Svetový deň misií 2016. Vyzýva nás, aby sme hľadeli na misie ad gentes ako na veľké, nesmierne dielo milosrdenstva – tak duchovného,...

„Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky.“ (Sv. Ignác z Loyoly )

07.03.2016 23:34
Tu si môžte pozrieť prácu, ktorú napísala Michaela Tomková, študentka na Gymnáziu v Starej Ľubovni, kde sú pohľady ľudí na misijnú činnosť. Motivačná kniha.doc (89600)  

Modlitba za detí na Ukrajine

26.01.2016 23:51

Ukrajina

15.12.2015 11:50
Mikulášsky dar detí Slovenska pre deti Ukrajiny. Detí z farnosti: Kolonica, Prešov – Sídlisko III a Čirč sa delili so svojimi sladkosťami, hračkami aj oblečením s deťmi v Mukačevskej eparchii.  Srdečná vďaka  o. Martinovi Gergeľčíkovi, o. Petrovi Kačurovi a o....

Ľutina

24.08.2015 11:35
Prezentácia PMD na púti v Ľutine   Na archieparchiálnej púti v Ľutine boli  22. augusta po prvýkrát prezentované národným riaditeľom Slovenska, pátrom Viktorom Jakubovom. Svoju prezentáciu začal národný riaditeľ dokumentárnym filmom o misijnej činnosti Cirkvi a...

Jusková Voľa

06.08.2015 10:40
Prezentácia PMD na letnom tábore v Juskovej.     Prezentácia PMD na letnom tábore v Juskovej Voli sa uskutočnila na troch turnusoch. V prípravnej fáze boli do triedy zariadenia umiestnené informačné texty o PMD, ktoré si účastníci tábora mohli kedykoľvek...

Deti z Ukrajiny

17.07.2015 11:51
Rodičia Ukrajiny ďakovali za pobyt detí v tábore na Slovensku.   Deväť detí z Ukrajiny z matkami, ktoré boli zároveň ich vedúce sa zúčastnili letného tábora „Makrínka“ na Mníchovskom Potoku, Chata Kamarát. Po návrate domov sa ich rodičia a organizátori poďakovali nasledujúcimi...

Zasadnutie Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska

11.06.2015 17:01
V Trnave na Arcibiskupskom úrade sa 11. júna 2015 konalo z iniciatívy arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, predsedu Rady pre misie pri Konferencii biskupov Slovenska pravidelné zasadnutie Rady pre misie pri KBS. Podujatie sa začalo svätou liturgiou v arcibskupskej kaplnke, ktorú slávil...

Plán práce na rok 2015

27.05.2015 13:32
- Získavanie ďalších spolupracovníkov   - Prezentácia PMD: počas pute v Ľutine a predstavenie Misijnej spoločnosti v Litmanovej                                  Ukrajina – misijný...
<< 1 | 2 | 3 >>